© 2020 Music Maatje
Music Maatje
06-13271613
info@musicmaatje.nl

Voor mensen met een beperking

Sinds 1991 werk ik als groepsbegeleidster bij Elver. Een organisatie die cliënten ondersteunt met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Heb dus veel affectie voor deze doelgroep.

Een goede vrijetijdsbesteding is voor een ieder erg belangrijk om zich prettig te voelen. Muziek kan hierin een belangrijke rol spelen.
Dit geldt, met name, voor mensen met een beperking. Veel mensen met een beperking genieten enorm van muziek. Ik verzorg workshops, waarin aandacht wordt besteed aan luisteren, zingen, ritmisch meespelen op kleine instrumenten en dansen. Dit allemaal met het doel om de deelnemer(s) te laten genieten en om tot ontspanning te komen.

Ik bezoek cliënten individueel. We maken samen een half uur muziek die de cliënt leuk vindt. Van kinderliedjes tot Evergreens.

Dit in haar/zijn vertrouwde omgeving. Tevens geef ik ook huiskamerconcerten. De cliënten luisteren naar en zingen mee met hun lievelingsmuziek.
Back
Next
06-13271613
NAVIGATIE